Een hypothecaire lening in Turkije afsluiten

Cliënten die hun eigendom willen kopen door middel van een hypotheek van een Turkse bank hebben de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat ze in staat zijn of zullen zijn om aan de vereisten van de bank te beantwoorden, de nodige documentatie voor te leggen en een voorafgaand contract of een aanvraagformulier te hebben ondertekend bij de betrokken bank. Zodra aan die voorwaarden is voldaan, kan uw raadsman van Kazmaz Law Firm de volgende diensten aanbieden, waarbij onze klanten de juiste bijstand zullen krijgen in combinatie met de bijstand die hen wordt verleend bij de standaard aankoopprocedure.

 1. Analyse en ondertekening van het hypotheekcontract door Kazmaz terwijl de cliënt afwezig is;
 2. Het vestigen van een onderpand op de eigendomsakte ten voordele van de bank bij de overdracht van de eigendomsakte namens de cliënt;
 3. Kazmaz zorgt ervoor dat de fondsen naar de juiste partijen worden gestuurd en dat die partijen ze ontvangen zodra het hypotheekcontract is ondertekend en de fondsen werden vrijgemaakt.
 4. Wij houden de cliënten op de hoogte van de hierboven vermelde transacties.

 

Belangrijke punten:

 1. De verkoper/projectontwikkelaar zal volledig verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen van de militaire toestemming, wat één van de noodzakelijke voorwaarden is om in aanmerking te komen voor een hypotheekdienst. Kazmaz zal op geen enkele manier aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een vertraging, een afwijzing of een andere omstandigheid met betrekking tot die militaire toestemming.
 2. Om ervoor te zorgen dat de definitieve overeenkomst kan worden ondertekend namens de cliënt, moet er door de koper tussen het tijdstip van de ondertekening van de voorlopige documenten en dat van de ondertekening van de definitieve overeenkomst schriftelijke instructies worden gegeven met betrekking tot de aanpassing van een voorwaarde of een clausule van het voorlopige contract, vooral dan in verband met het totaal te lenen bedrag en de interestvoeten. Als dat niet gebeurt en er verschillen zijn tussen de voorlopige documenten en de definitieve overeenkomst, zal de definitieve overeenkomst niet worden ondertekend.
 3. Kazmaz Law Firm en zijn advocaten zullen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de terugbetalingen van de hypotheek of ander afbetalingen/betalingen die moeten worden gedaan aan de bank die de lening verstrekt.
 4. Om ervoor te zorgen dat de hypotheekdienst kan worden verleend, zal er door de cliënten een volmacht worden gegeven die de relevante machtigingen inhoudt (vertegenwoordiging ten aanzien van de bank, machtiging om een onderpand te leggen enz.).
 5. Op het tijdstip van de ondertekening van het hypotheekcontract namens de cliënt moet de volgende informatie voorhanden zijn:  
  • A) het hoofdbedrag van de hypotheek (met en zonder interest)
  • B) de duur van de lening (bijv. 120 maanden)
  • C) de maandelijkse interestvoet
  • D) het bedrag van de maandelijkse afbetalingen
  • E) de interestvoet bij wanbetaling
  • F) het bedrag van de hypotheek die de bank op de eigendomsakte zal vestigen.

Indien van toepassing zullen de voorwaarden van de hypotheek worden opgesteld en vastgelegd tussen de bank en de cliënt bij de ondertekening van de voorlopige overeenkomst of het aanvraagformulier, en tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, stemt de cliënt er op voorhand mee in dat er geen andere gegevens of kwesties zullen moeten worden onderzocht dan de gegevens en de kwesties die in de clausules 5.a, 5.b en 5.c worden vermeld.

Honoraria en onkosten

aan uw raadsman van Kazmaz te betalen voor bovenvermelde hypotheekdiensten:

 • Hypotheekwaarde : €0 - €100.000 euro
  Wettelijk honorarium : €540, btw inbegrepen
 • Hypotheekwaarde : Meer dan €100.000 euro
  Wettelijk honorarium : 1 % van de waarde, btw inbegrepen
 • Administratiekosten : €180
Comments